HOME

Výzkum a šlechtitelé:

 • úvod
 • autoři
 • vydal tiskem
 • summary

 • obsah
 • slovo na úvod
 • I. Okrasné rostliny
 • II. Ovocné dřeviny
 • III. Réva vinná

  Osobnosti vinařství:

 • Jmenný seznam
 •  

  o b s a h (contents)

  Slovo na úvod (Doc.Ing. Anna Jakábová, CSc., SPU Nitra, Slovensko)

  České osobnosti výzkumu a šlechtění ve XX. století
  - Část I. Okrasné rostliny

  Historie šlechtění okrasných rostlin v českých zemích a návaznost na pokrok v biologických vědách ve světě

  Jmenný seznam osobností (Okrasné rostliny)

  České osobnosti výzkumu a šlechtění ve XX. století
  - Část II.  Ovocné dřeviny

  Historie rozvoje ovocnictví v Čechách a na Moravě do objevu G. Mendela

  Historie šlechtění ovocných plodin v Čechách a na Moravě od Mendela po současnost

  Jmenný seznam osobností (Ovocné dřeviny)

   
  Napište nám
  Napište nám
   
  České osobnosti výzkumu a šlechtění ve XX. století
  - Část III. Réva vinná

  Historie pěstování révy vinné v Čechách a na Moravě a počátky jejího šlechtění

  Literatura

  Přehled šlechtitelských pracovišť pro révu vinnou v Čechách a na Moravě v letech 1900-2000

  Jmenný seznam osobností (Réva vinná)


  ©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
  Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
  Pro web upravil: ©Drahomír Míša  

   

  Aktualizace:24.11.2002    
  ©Drahomír Míša a kol., 1997-2003, všechna práva vyhrazena, jakákoliv reprodukce tohoto webu jen s písemným souhlasem redakce