HOME

Výzkum a šlechtitelé:

 • úvod
 • autoři
 • vydal tiskem
 • summary

 • obsah
 • slovo na úvod
 • I. Okrasné rostliny
 • II. Ovocné dřeviny
 • III. Réva vinná

  Osobnosti vinařství:

 • Jmenný seznam
 •  

  Literatura:

   

  Kraus,V.: Historie a současnost šlechtění révy vinné v České republice. Sborník z mezinárodního semináře – 100 let založení ŠS Znojmo, Znojmo, 1995, s. 17-21

  Lužný,J.: Vývoj a historie šlechtění zahradnických rostlin na Moravě. habilitační přednáška, VŠZ Brno – Zahradnický obor AF v Lednici, Lednice n. M., 1965, 25 stran

  Lužný J.: V. Ovocné plodiny a réva vinná. In Kolektiv: Almanach českého a moravského šlechtění rostlin. Českomoravská šlecht. a sem. asociace, Praha, 2 000, s. 75 – 81

  Lužný J.: Šlechtitelská pracoviště vinařská. In Kolektiv: Almanach českého a moravského šlechtění rostlin. Českomoravská šlecht. a sem. asociace, Praha, 2 000, s. 155 – 160

  Lužný J.: Historie šlechtění révy vinné v České republice. Sborník symposia k 80 výročí započetí udržovacího šlechtění révy vinné ve Znojmě, Vrbovec, 2001, s. 10-17

  Míša,D.: Cyril Míša a počátky šlechtění révy ve Znojmě. Sborník z mezinárodního semináře – 100 let založení ŠS Znojmo, Znojmo, 1995, s. 11-16

   
  Napište nám
  Napište nám
   

  Orel,V., Vávra,M. a kol.: Tradice šlechtění révy vinné na Moravě. Vlastivědná knihovna moravská, svazek 30, Praha, 1978, s. 54

  Stummer,A., Frimmel, F.: Die Rebenzüchtung in Süd Mähren. Ein Zehnjahresbericht, 1922 – 1931. Sborník výzkumných ústavů zemědělských RČS, ČAZ, Praha, 1932, svazek 94, str. 70

  Vávra, M.: Vývoj ovocnicko-vinařského a zahradnického spolku moravského od roku 1816 do dneška. Acta Univ. Agric. roč. XVIII, spis. č. 808, č.4, Brno, 1970, s. 733 – 751

  Vávra, M.: Die Bedeutung von Ferenc Schams für Weinbau der Welt und besonders für mährischen Weinbauern. Proceedings of Hungarian Agricultural Museum, 1971 – 1972, Budapest, s. 349 - 354


  ©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
  Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
  Pro web upravil: ©Drahomír Míša  

   

  Aktualizace:24.11.2002    
  ©Drahomír Míša a kol., 1997-2003, všechna práva vyhrazena, jakákoliv reprodukce tohoto webu jen s písemným souhlasem redakce