HOME

Výzkum a šlechtitelé:

 • úvod
 • autoři
 • vydal tiskem
 • summary

 • obsah
 • slovo na úvod
 • I. Okrasné rostliny
 • II. Ovocné dřeviny
 • III. Réva vinná

  Osobnosti vinařství:

 • Jmenný seznam
 •  

   

  Přehled šlechtitelských pracovišť pro révu vinnou v Čechách a na Moravě v letech 1900-2000

   

  ŠS Znojmo-Vrbovec, nadm. výška: 230 m n.m., oblast: Znojemská, t.č. celk.plocha vinic: cca 2 100 ha. Původně založená ve Znojmě, na Loucké v roce 1895. V roce 1989 přemístěna do Vrbovce. V současné době zprivatizována pod označením AMPELOS, ŠS vinařská Znojmo,a.s.

  ŠS Velké Pavlovice, nadm. výška: 196 m n.m., oblast: Velkopavlovická, t.č. celk. plocha vinic: cca 3 000 ha. Původně založená jako „Zemská révová školka“ v roce 1900. V současné době pracuje pod označením ŠS vinařská,spol. s.r.o. Velké Pavlovice.

  ŠS Perná, nadm. výška (vinice v rozmezí): 208-305 m n.m., oblast: Mikulovská, t.č. celk. plocha vinic: cca 3 600 ha. Založená v roce 1946 jako „Státní výzkumná stanice vinařská“. Počátkem devadesátých let privatizována pod označením: VINSELEKT – Šlechtitelská stanice vinařská Perná, majitel Doc.Ing.Miloš Michlovský,CSc.

   
  Napište nám
  Napište nám
   

  ŠS Polešovice, nadm. výška: 205 m n.m., oblast: Bzenecká, t.č. celk. plocha vinic: cca 600 ha. Stanice byla založena v roce 1922 jako detašované pracoviště vinařské stanice v Mutěnicích. V současné době je pod označením: Šlechtitelská stanice vinařská,s.r.o. Polešovice.

  ŠS Velké Žernoseky, nadm. výška: 174 m n.m., oblast: Žernosecká, t.č. celk. plocha vinic: cca 91 ha. V rámci podniku „Státní vinné sklepy“ ve Velkých Žernosekách bylo v roce 1947 zřízeno pracoviště, které mělo navázat na činnost předválečné (do roku 1938) „Státní révové školky a matečné vinice“, především pro oblast Litoměřicka. Pracoviště bylo zřízeno v nedalekých Křešovicích. ŠS pak vznikla počátkem roku 1951. V současné době po roku 1989 stanice jako taková neexistuje (neprovádí udržovací šlechtění) a má označení „Žernosecké vinařství,s.r.o.“ jako privátní podnik.

  KVÚVV Bratislava, Výzkumná stanice vinohradnická a vinařská Mutěnice, nadm. výška: 210 m n.m., oblast: Mutěnická, t.č. celk. plocha vinic: cca 1 500 ha. V roce 1904 byla v Mutěnicích vybudována „Zemská révová školka“. V předválečném období, t.j. ve dvacátých a třicátých letech min. století byl na tomto pracovišti položen základ našemu šlechtění révy vinné (zásluhu měli především: Neoral, Bláha, Míša, později i další). Stanice významně přispěla k obnově a rekonstrukci vinohradů a zasloužila se o rozšiřování ušlechtilých odrůd révy vinné, např. oblíbené odrůdy ´Müller Thurgau´. Šlechtění révy vinné bylo hlavní náplní stanice až do jejího začlenění do „Komplexního výzkumného ústavu vinohradnického a vinárského“ v Bratislavě (v roce 1962). V současné době nese pracoviště označení „Výzkumná stanice vinohradnická,s.r.o.“ Mutěnice. Stanice zajišťuje udržovací šlechtění odrůd a klonů.

  VÚRV Praha-Ruzyně, Výzkumná stanice vinařská Karlštejn, nadm. výška: 220 m n.m., oblast: Pražská, t.č. celk. plocha vinic: cca 29 ha. Stanice vznikla v roce 1920 jako „Státní pokusná vinice“, původně v Budňanech u Karlštejna. Později přemístěna do Karlštejna. Pracoviště byl rozšířeno v padesátých letech. Na stanici se šlechtí od třicátých let minulého století.


  ©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
  Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
  Pro web upravil: ©Drahomír Míša  

   

  Aktualizace:24.11.2002    
  ©Drahomír Míša a kol., 1997-2003, všechna práva vyhrazena, jakákoliv reprodukce tohoto webu jen s písemným souhlasem redakce