HOME

Výzkum a šlechtitelé:

 • úvod
 • autoři
 • vydal tiskem
 • summary

 • obsah
 • slovo na úvod
 • I. Okrasné rostliny
 • II. Ovocné dřeviny
 • III. Réva vinná

  Osobnosti vinařství:

 • Jmenný seznam
 •  

   

  Kolektiv autorů:

  Prof.Ing. Vojtěch Řezníček,CSc.

  Dr.Ing. Petr Salaš

  Prof.Ing. Jan Lužný,CSc.

   

  S autorským kolektivem dále úzce spolupracovali:

  Ing. Běla Svitáčková,CSc.

  Ing. Václav Koběluš

  Helena Beňová

  PhDr. Alena Mikovcová

   
  Napište nám
  Napište nám
   

   

  Recenzenti:

  Doc.Ing. Anna Jakábová, CSc., FZKI, SPU Nitra, Slovensko

  Ing. Drahomír Míša, Lednice na Moravě, Česká republika

  Ing. Ivan Oukropec, MZLU Brno, ZF v Lednici na Moravě, Česká republika

   

  Autoři publikace děkují všem recenzentům za cenné připomínky, rady a náměty.


  ©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
  Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
  Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
  Pro web upravil: ©Drahomír Míša  

   

  Aktualizace:24.11.2002    
  ©Drahomír Míša a kol., 1997-2003, všechna práva vyhrazena, jakákoliv reprodukce tohoto webu jen s písemným souhlasem redakce