germany english

Vinařské oblasti - Čechy


V porovnání s teplejšími a slunnějšími krajinami jižněji od nás by se mohlo zdát, že Čechy nejsou zrovna ideálním územím pro pěstování vinné révy. Vždyť u nás bývá velice často chladno a sychravo. Přesto zde najdeme mnoho míst, převážně ve střední a severní části, kde se réva pěstuje. V těchto částech Čech dosahuje průměrná teplota 8 °C a ve vegetačním období okolo 15 °C. Vinice se nacházejí kolem řek Labe, Vltavy, a Berounky na jižních chráněných svazích. Vinná réva zde dává celkem dobré výnosy a jakost vín kolísá. Přesto v dobrých ročnících zde objevíme mnoho vynikajících vín, která získávají na své kvalitě ležením v historicky zajímavých a pro stárnutí vín dokonalých sklepech. Největších viničních ploch bylo v Čechách dosaženo v roce 1756, kdy rozloha dosahovala přes 3 000 ha. Pro Vaši představu tato plocha v roce 1995 činila pouhých 392 ha. Čechy rozdělujeme do šesti vinařských oblastí. První dvě najdeme v oblastech Praha a Mělník.

Pražská vinařská oblast - Mělnická vinařská oblast - Čáslavská vinařská oblast - Mostecká vinařská oblast - Žernosecká vinařská oblast - Roudnická vinařská oblast

Jižní Morava o úroveň nahoru Pražská vinařská oblast

© Drahomír Míša update 1.2.2000 [www.czechwines.cz]