Zajímavé internetové stránky vinařství


(Bedeme Vám vděčni za nové tipy na zajimavé stránky - napište nám)


Důležité odkazy

ÚSTŘEDNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zemědělství ČR
Ministerstvo životního prostředí
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
ÚKZÚZ Brno

KNIHOVNY

Národní knihovna České republiky
Státní technická knihovna
Základní knihovna AV ČR

UNIVERZITY

Česká zemědělská univerzita
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Vysoká škola chemicko-technologická
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity

VÝZKUMNÉ ÚSTAVY

Ústav půdní biologie AVČR
Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky
Výzkumný ústav potravinářský
Výzkumný ústav rostlinné výroby

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,
VODA, LESY

Česká inspekce životního prostředí
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM
Český ekologický ústav

ZAHRANIČNÍ INSTITUCE

CAB INTERNATIONAL
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Ministry of Agriculture, Food and Fisheries UK
U.S. Department of Agriculture
Ústav vedeckotechnických informácií Nitra
Zentralstelle für Agrardokumentation und -information (ZADI)


www.czechwines.cz