Zbořil Miloš, Ing.   (1903-1985)

Byl původně odborným vinařským referentem na tehdejším KNV v Brně do roku 1958. V tomto roce byl ustanoven vedoucím ŠS Znojmo, kde působil do roku 1972. Byl spoluautorem (spolu s C.Míšou) moštové bílé odrůdy ´Veritas´, povolené v roce 1977. V 80.letech 20.století odrůda byla sice restringována, nyní se však opět zavádí do praxe na vinařském pracovišti ŠS Ampelos ve Znojmě.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz