Zatloukal František, Ing.   (1941)

Šlechtitel vinař na ŠS Perná u Mikulova od roku 1962. Od roku 1985 do roku 1990 byl vedoucím ŠS. Spolupracoval s Ing.J.Veverkou na šlechtění odrůd a klonů. Spolupodílel se i na šlechtění interspecifických odrůd. Spolupracoval s Doc.Ing.Michlovským a Prof.Ing.Krausem. Ve spolupráci s Ing.Křivánkem ze ŠS Polešovice sledoval podnožové pokusy, zejména na vápenitých půdách různého stupně.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz