Vobr Jan, Ing.   (1900-1952)

Vinařský inspektor v Mutěnicích a ve Znojmě. V letech 1926-1931 působil na Podkarpatské Rusi (Bakta, Berehovo). V letech 1931–1938 působil ve Znojmě. Věnoval se udržovacímu šlechtění a vinařské technologii. V roce 1934 byl pověřen redakcí německého vinařského časopisu. Za druhé světové války byl vedoucím výzkumného a šlechtitelského pracoviště v Mutěnicích (až do roku 1946). Spolupracoval s Doc.Dr.Ing.J.Bláhou a ještě předtím s Doc.Dr.Ing.K.Neoralem. Zasloužil se o rozvoj pracoviště, které v době mezi dvěma světovými válkami bylo významné svými sbírkami světového sortimentu odrůd a výzkumem metod v udržovacím šlechtění. Vobr se rovněž podílel na povznesení moravského vinohradnictví a vinařství. Později byl pověřen řízením VS Velké Žernoseky.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Ing. Drahomír Míša, Lednice, 2002, ústní sdělení


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz