Veverka Josef, Ing.   (1922)

Významný špičkový odborník českého, moravského i slovenského vinohradnictví, vinařství a šlechtitel v období 50.– 70.let minulého století. Mimořádně se zasloužil o povznesení šlechtění révy vinné, byl i dlouholetý předseda Šlechtitelské rady vinařů se sídlem v Brně. Patřil spolu s Ing.Křivánkem a Ing.Horákem k žákům a odchovancům „školy Doc.Blahy“. Po ukončení vysokoškolského zahradnického vzdělání (1951) nastoupil jako šlechtitel – asistent na ŠS Velké Pavlovice. Pokračoval na rozpracovaném udržovacím šlechtění a začal i s vlastním novošlechtěním. V roce 1959 přešel na ŠS Perná u Mikulova. Tato stanice se nachází na jižním úpatí Pavlovských vrchů. Zde působil jako vedoucí stanice a hlavní šlechtitel až do svého odchodu do důchodu (1985). Vyšlechtil 2 moštové odrůdy révy vinné ´Palava´ a ´Aurelius´ a je kromě toho spoluautorem většího počtu klonů odrůd ušlechtilé révy vinné. Ve šlechtitelské práci využíval vedle klasických metod hybridizace i radiačního šlechtění. Podílel se na ozdravování šlechtitelského materiálu révy vinné. Budoval spolu s Ing.Zatloukalem na stanici v Perné izolát.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Vinohrad, 1982, č.1, str.22


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz