Váňa Ivan, Ing.   (??)

Vinařský odborník a pěstitel révy vinné (od šedesátých let) na rekultivovaných půdách Mostecka v Chrámcích, (cca 90 ha). Svými pěstitelskými a vinařskými výsledky prokázal, že réva vinná se osvědčuje, jako vhodná rekultivační plodina. Provádí i vlastní selekci na možné uplatnění v dané oblasti..

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz