Unger Rudolf   (1866–1934)

Byl ředitelem „Rolnicko-vinařské školy“ v Mikulově. Nějakou dobu řídil i tehdejší vinařské pracoviště ve Znojmě. Zabýval se šlechtěním révy vinné se záměrem na odolnost. Z jeho křížení vznikly hlavně Franko-americké kultivary, u kterých byla krev jeho šlechtěnců, vzniklých z křížení “Vitis riparia x Vitis berlandieri a jeho další vlastní odrůdy označené ´Aw´, údajně odolné vůči peronospoře. Spolupracoval také s profesorem Frimmelem a dalšími vinařskými odborníky té doby. Podílel se na rozvoji jihomoravského vinohradnictví a jeho šlechtění.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz