Tománek Alois, Ing.   (1962)

Absolvent vysokého zahradnického učení VŠZ v Lednici na Moravě. Od roku 1987 pracoval na ŠS Polešovice, spolupracoval s Ing.V.Křivánkem a podílel se na vyšlechtění stolní odrůdy révy vinné ´Vitra´ a podnožové odrůdy ´Amos´. Spolupracoval na klonové selekci a na pokusech odolnosti. Prováděl mimo jiné i vyhodnocování pokusů vlivu podnoží na kulturní odrůdy na různých stanovištích. Započal i s pokusy hybridizace odrůd evropské révy vinné s interspecifickými odrůdami. Od roku 1995 je majitelem a provozovatelem Šlechtitelské firmy „Ing.Tománek Polešovice“ a pokračuje ve šlechtění.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz