Svobodová Ludmila, Ing.   (1954)

Vysokoškolská vinohradnická a vinařská odbornice. Žačka profesora V. Krause z Lednice. Na ŠS Velké Žernoseky nastoupila v roce 1978. Pracovala jak v udržovacím šlechtění, tak i v novošlechtění. Zapojila se do ozdravovacího procesu od virových chorob odrůd révy vinné ve spolupráci s ÚKSÚP Šenkvice (Slovensko) a ÚKZÚZ Dobřichovice u Prahy.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz