Švejcar Václav, Ing., CSc.   (1924)

Vysokoškolský učitel vinařství a sklepního hospodářství na vysokém učení zahradnickém VŠZ Brno v Lednici na Moravě, v letech 1962–1987. Vedle své pedagogické činnosti úzce spolupracoval s vinařskou praxí a byl členem vinařských poradních sborů, hodnotících komisí, byl také dlouholetým členem redakční rady časopisu „Zahrádkář“. Napsal vysokoškolské učební texty z vinařství a publikoval řadu vědecko-výzkumných pojednání i popularizačních odborných článků. Spolupracoval s vinaři – sklepmistry na šlechtitelských stanicích v celém tehdejším Československu.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Almanach ČZS, Hradec Králové, str. 50, 1999

Vinohrad, 1984, č.7, str. 166


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz