Stummer Albert   (1882-???)

Ve své době přední vinařský odborník, pedagog, výzkumník a šlechtitel. Působil jako inspektor vinohradnictví a vinařství po pro tehdejší německou oblast Znojemska a Mikulovska. Byl jistou dobu ředitelem „Rolnicko-vinařské a ovocnické školy“ v Mikulově. Ve šlechtění spolupracoval s profesorem Dr.J.Frimmelem. Spolu i publikovali.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Zahr. slov. nauč., 2001, díl 5., str. 400


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz