Strnad František, Ing.   (1955)

Zaměřil se a rozpracoval technologii ozdravovacích procesů révy vinné v mikrokulturách in vitro, ve spolupráci s pobočkou ústavu Experimentální botaniky ČSAV v Olomouci. Na ŠS v Polešovicích na vzpomínaném problému pracoval v letech 1980 - 1992.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz