Štefka František   (1910-1989)

Pracoval jako laborant Státních výzkumných ústavů zemědělských v Brně, kde se věnoval analýze vín. Od roku 1958 působil jako samostatný chemik na ŠS Velké Pavlovice. Napsal publikaci „Zhodnocení individuální selekce révy vinné“.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Vinohrad, 1970, 103


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz