Šťastný Jaroslav, Ing.   (1926)

Po studiích pracoval od roku 1948 na Zemských pokusných vinicích v Mutěnicích. V témže roce byl přijat jako učitel na Státní rolnickou, vinařsko ovocnickou školu do Valtic. V letech 1964-1970 byl ředitelem školy. Zasloužil se o rozšíření školního statku, výstavbu vinného sklepa a provozních budov. Byl aktivní ve výboru Valtických vinných trhů, byl také členem vinařské komise ústředního výboru ČZS, organizoval soutěže mladých vinařů („Zenit“). Je autorem učebnice „Zpracování hroznů“, publikoval dále mnoho odborných článků, přednášel, zajišťoval odborné instruktáže.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Vinohrad, 1986, č. 2, str. 46


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz