Solar Vladimír, Ing.   (1925-1976)

Vedl vinařství Lobkoviců na Mělnicku a Roudnicku, později pracoval na Státním statku Mělník (do roku 1970) a od roku 1971 jako vedoucí státního statku Zámecké vinařství Roudnice nad Labem. Zvýšil plochu vinic na Státním statku Mělník ze 36 na 170 hektarů, staré vinice obnovil. Také v době svého působení na Roudnicku rozšířil plochu vinic na dvojnásobek. Byl činný jako místopředseda Cechu českých vinařů.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Vinohrad, 1976, č. 4, str. 94


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz