Šlezinger Zdeněk, Ing. (1921–1988)

Odborný asistent a vedoucí ústavu praxe pro posluchače vysokého zahradnického učení VŠZ Brno v Lednici na Moravě. Byl odchovancem našeho vynikajícího vinařského odborníka Doc.Dr.Ing.Josefa Bláhy. Po absolvování vysoké školy působil v padesátých letech na nově budované ŠS v Perné jako vedoucí. Publikoval několik zajímavých prací prostřednictvím renomovaného vinařského časopisu, vydávaného v Klosterneuburgu v Rakousku.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Záhradníctvo, 1989, č.4, s. 187 – 189

Acta univ. agric. Brno, fac. hort., Lednice, 1988, III., č.2, str. 135-137


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz