Skalník Václav   (1908-1971)

Po dlouhá léta působil jako kněz v Čejkovicích. Byl vynikajícím a populárním vinařským odborníkem a propagátorem vinařského družstevnictví. Byl členem a později i předsedou oceňovací komise „Družstevních vinných sklepů“ v Hodoníně. Měl čilé kontakty na vinařské šlechtitelské stanice a spolupracoval s nimi. Publikoval poměrně hodně a fundovaně, zejména v časopise „Vinařský obzor“. Měl také mimořádné nadání „lidového vinařského výzkumníka“. Zjistil, že existuje kladný vztah mezi výskytem smržů (Morchella), hřibu žlutomasého, lidově „kačky“ (Boletus) a padlím révovým (Podium). Je to jakási krátkodobá fenologická prognóza možného výskytu padlí.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz