Ševčík Jindřich, Ing.   (1947)

Absolvent vysokého zahradnického učení VŠZ Brno v Lednici na Moravě. Na ŠS Znojmo nastoupil v 1971. V období let 1982-1993 byl jejím vedoucím. Pracoval v udržovacím šlechtění a má spoluautorství na vyšlechtění několika klonů odrůd révy vinné. Dobudoval a organizačně zajistil nové šlechtitelské pracoviště ve Vrbovci, dnes Ampelos Znojmo. Po uskutečnění privatizace v polovině 90.let 20.století byl ustanoven vedoucím oddělení zkušebny ÚKZÚZ v Oblekovicích u Znojma. Iniciuje zdokonalování šlechtitelských metod a praxe.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz