Sedláček Josef   (1884-1967)

Jeden ze zasloužilých vinohradnických a vinařských průkopníků a organizátorů. Absolvoval zahradnicko-vinařskou školu na Mělníce. Nějakou dobu působil v tehdejším Srbsku. Po I.světové válce nastoupil jako vinařský inspektor v Bratislavě a od roku 1924 se stal vedoucím „Výzkumné vinařské stanice“ v Tokajské oblasti v Malé Trni. Propracoval selekci tokajských odrůd (´Furmint´, ´Lipovina´, ´Muškát žlutý´). Pozvedl po odborné stránce tamější zahradnictví, žel v roce 1939 se musel vrátit na Moravu. Nastoupil na „Výzkumnou vinařskou stanici“ v Mutěnicích. Po odchodu dosavadního vedoucího Ing.J.Vobra (v roce 1946) se stal vedoucím pracoviště. Pokračoval v udržovacím šlechtění révy vinné nosných odrůd moravského sortimentu. Připravil tak vhodný šlechtitelský materiál pro klonovou selekci, která byla později rozvíjena na ŠS v Polešovicích. V roce 1967 Sedláček odešel do důchodu.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Zahr. slov. nauč., 2001, díl 5., str. 215


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz