Postbiegel Eduard, Doc.Ing. CSc. (1938)

Vysokoškolský učitel vinohradnictví na Zahradnické fakultě MZLU Brno v Lednici na Moravě. Vedle své činorodé pedagogické činnosti velmi úzce spolupracuje s vinohradnickou a vinařskou praxí jako erudovaný odborník. Býval v častém a úzkém kontaktu se šlechtitelskými vinařskými stanicemi jako konzultant.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Vinohrad, 1985, č.5, str. 118


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz