Pelc Josef   (1902-1987)

Učitel v Mutěnicích, angažoval se při zakládání vinařsko-ovocnářského družstva. Stal se hospodářem a byl nazýván „vinařský advokát chudých“. Za války byl v letech 1939-1945 vězněn. V roce 1947 se vrátil do Mutěnic a stal se ředitelem vinařského družstva. Založil rozsáhlé révové školky. Byl také aktivní ve Vinařské besídce, zakládající člen ČSOZS (v letech 1959 až 1974 předsedou vinařské komise ústředního výboru). Vynikající byly jeho odborné přednášky. Věnoval se distribuci vinařských potřeb a sazenic. Organizoval 1.celostátní vinařskou výstavu v Hodoníně (v roce 1959).

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Vinohrad, 1983, č. 2, str. 46

Vinohrad, 1987, č. 12, str. 282


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz