Pchálek František, Ing. (1893-1980)

Dlouholetý odborník ve šlechtění rostlin. Do roku 1939 působil na šlechtitelských pracovištích pro teplomilné kulturní rostliny na Slovensku. V roce 1939 v důsledku státních a politických změn nastoupil na ŠS ve Velkých Pavlovicích. Podílel se zvláště na udržovacím šlechtění révy vinné. Kromě toho osvětově a propagačně se zasloužil zejména v době druhé světové války o další rozšiřování pěstitelských ploch papriky a tabáku.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz