Pazderka Vojtěch, Ing.   (1933)

Agronom specialista Zemědělského družstva Sedlec (okres Břeclav). Od roku 1961 učitel na Střední zemědělské a technické škole ve Valticích (v letech 1992-1993 ředitel školy). Zaváděl nové metody ve školkařství (např. školkování do fólie, parafinování štěpů, kartonáž apod.). Organizátor Valtických vinných trhů, propagátor vinohradnictví a vinařství (jednatel a později jako předseda vědecko technické společnosti Moravín, redaktor časopisu Vinařský obzor, člen redakční rady časopisu Vinohrad).

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Vinohrad, 1983, č. 10, str. 283


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz