Pazderka Rudolf   (1941)

Ve šlechtění révy vinné pracoval od roku 1961. Nejdříve na ŠS Perná a od roku 1963 až do odchodu do důchodu na ŠS Polešovice. Podílel se na novošlechtění klonů a na udržovacím šlechtění.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz