Olejníček Hugo, Ing.Dr. (1886-1959)

Vedl laboratoře Zemských výzkumných ústavů v Brně. Zajišťoval rozbory moštů pro vinařskou statistiku, vypracoval metodiku stanovení malých množství kyanidů ve víně. Po reorganizaci působil v Kontrolním ústavu Ministerstva zemědělství a potravinářského průmyslu.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Ing.Drahomír Míša, Lednice, 2002, ústní sdělení


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz