Neoral Karel, Doc.Dr.Ing. Dr.h.c. in memoriam
(1889–1945)

Docent zahradnictví (předmětů ovocnictví, zelinářství, vinařství a ovocnického průmyslu) na Vysoké škole zemědělské v Brně (od roku 1935). Byl též přednostou „Vinařsko-ovocnické sekce“ Zemských výzkumných ústavů zemědělských (ZVÚZ) v Brně Pisárkách. Velice se zasloužil o moravské vinohradnictví a vinařství. V období dvacátých až třicátých let 20.století usměrňoval a řídil šlechtění révy vinné v české oblasti Moravy. Od roku 1930 byl Neoral řádným členem ČAZ v Praze a členem Masarykovy akademie práce. Svoji činností a kontakty s odbornými zahradnickými kruhy významně pozvedl naše vinohradnictví a vinařství na mezinárodní úroveň. Za okupace byl vězněn a zemřel na následky tohoto věznění v roce 1945.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Zahr. slov. nauč., 1999, díl 4., str. 36-37

Acta univ.agric. Brno, fac. hort. Lednice, 14, 1989, č.1, str. 131 – 136


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz