Míša Tomáš   (1857-1937)

Jeden z průkopnických a zasloužilých šlechtitelů révy vinné v době po první světové válce na Moravě. V letech 1922-1931 vedl šlechtitelské pracoviště pro révu vinnou v Polešovicích. Zasloužil se o obnovu a zvelebení vinohradů v oblastech Uherskohradištské, Kyjovské a Strážnické. Byl dlouholetým předsedou Vinařské besídky v Polešovicích.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Tradice šlechtění révy vinné na Moravě, Muzejní spolek v Brně, 1978, str. 24


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz