Míša Jaroslav (1902-1960)

Mladší bratr známého věhlasného Moravského vinohradnického a vinařského specialisty, šlechtitele Cyrila Míšu (1816-1977). Byl také velmi erudovaným šlechtitelem, výzkumníkem. Na šlechtitelské stanici ve Velkých Pavlovicích pracoval od roku 1922. Před tím působil na výzkumné stanici v Mutěnicích a byl pomocníkem prof.Pštrosse, který se mimo jiné zabýval i distančním křížením u druhů révy vinné ve Velkých Pavlovicích. Testoval a praktikoval (v té době) nově zaváděné metody udržovacího šlechtění, které vypracoval Doc.Dr.Ing.Karel Neoral (1883-1945), přednosta „Vinařsko-ovocnářské sekce“ Zemských výzkumných ústavů v Brně Pisárkách a externí docent na VŠZ v Brně. Později spolupracoval též s Doc.Dr.Josefem Blahou. Výsledky získávané Míšou byly předávány a uplatňovány v praxi. V roce 1940 přechází opět na ŠS v Polešovicích. Po roku 1948 byl těžce politicky postihován a překládán na různá místa mimo svůj obor. Zemřel po těžké nemoci v roce 1960.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Tradice šlechtění révy vinné na Moravě, Muzejní spolek v Brně, 1978, str. 24


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz