Míša Cyril   (1896-1977)

Mimořádná osobnost vinohradnického a vinařského šlechtitele je nesmazatelně zapsána do rozvoje jihomoravského vinařství a do počátku šlechtění révy vinné u nás. Po absolvování odborné „Rolnicko vinařské školy v Bzenci“ a po různých válečných a poválečných peripetiích nastoupil jako vinařský inspektor v roce 1922 do „Státních a zemských révových školek v Mutěnicích“ pod tehdejším vedením vinařského inspektora Bedřicha Pštrosse (1887-1942), který byl později, v roce 1939–1942, profesorem a ředitelem „Zemského pomologického ústavu“ v Praze Ruzyni. Nedlouho poté byl povolán do „Státních a zemských révových školek“ ve Znojmě. Spolupracoval s profesorem Frimmelem z Lednice a také s ředitelem odborné školy v Mikulově Stummerem. Realizoval jejich šlechtitelský program a koncepci v rozvoji šlechtění révy vinné na Moravě. Společně započali rozsáhlé šlechtitelské pokusy a genetické výzkumy s révou vinnou.

V době druhé světové války působil Míša opět v Mutěnicích a předtím ještě krátce v Bzenci. Po válce v roce 1945 je opět povolán do Znojma k vedení „Zemských vinařských školek“ k obnově pracoviště a vinohradnictví na Jižní Moravě. V roce 1950 je pracoviště ve Znojmě přejmenováno na ŠS a Míša ustanoven vedoucím. Rozpracoval řadu novošlechtění odrůd révy vinné. Jedno z těchto novošlechtění bylo dokončeno Ing.Milošem Zbořilem po jeho odchodu (v roce 1958) do důchodu. Odrůda dostala název ´Veritas´ a byla uznána v roce 1977. Byla to první původní Československá odrůda révy vinné.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.

Vinohrad, 1976, č.1, str. 22


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz