Michlovský Miloš, Doc. Ing., CSc.   (1953)

Vysokoškolský učitel vinohradnictví na ZF MZLU v Lednici na Moravě. Současně je majitelem a provozovatelem specializované Šlechtitelské a vinařské stanice pod jménem VINSELEKT v Perné. Patří mezi naše přední vinohradnické a vinařské odborníky a šlechtitele. Je průkopníkem uvádění a rozšiřování moderních rezistentních interspecifických odrůd révy vinné do praxe. Je spolupracovníkem profesora V.Krause. Po ukončení specializovaného odborného vzdělání absolvoval tříletou zahraniční praxi ve šlechtění na Moldavském vinařském ústavu. V roce 1985 pracoval ve vědeckovýrobním sdružení Rezistant Velké Bílovice. V roce 1991 nastoupil na pracoviště Mendeleum, VŠZ Brno, v Lednici na Moravě. Současně se zapojoval jako externí učitel do výukového procesu. V roce 1995 privatizoval vinařskou ŠS v Perné a zaměřil ji na šlechtění rezistentních interspecifických odrůd. V roce 2000 se habilitoval na docenta vinohradnictví na ZF MZLU v Lednici na Moravě. Z interspecifických rezistentních odrůd jim vyšlechtěných lze vzpomenout ze stolních odrůd ´Jolanka´, ´Rosela´ a další. Z moštových bílých pak ´Malverina´, ´Klavora´, ´Savilon´, z červených ´Laurot´ ´Sanlot´ a další.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.174


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz