Michlovský Ludvík, Ing.   (1955)

Po ukončení vysokoškolského studia v Lednici na Moravě nastoupil jako šlechtitel asistent v roce 1980 na ŠS Perná. Úzce spolupracoval i s Ing.J.Veverkou a později i s Ing.F.Zatloukalem. Podílel se také na šlechtitelské problematice interspecifických odrůd s cílem zvýšení odolnosti k houbovým chorobám, mrazu, suchu a dosažení vysoké kvality. Vypracoval racionální metodiku stratifikace ke zvýšení klíčivosti hybridních semen a dopěstovávání semenáčů. Rovněž vypracoval metodiku indukované infekce semenáčů houbovými chorobami (zvláště Plasmopary viticola) a testoval stupně rezistence na terčících listů in vitro. Spolupodílel se na ozdravovacím procesu odrůd révy vinné a šlechtění klonů moštových odrůd. V důsledku privatizace stanice v letech 1994-1995 přešel na oddělení odrůdového zkušebnictví ÚKZÚZ v Brně.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.174


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz