Menšík Josef, Ing.   (1911-1985)

Po absolvování pestré vinohradnické a vinařské praxe nastoupil na pedagogickou dráhu. Po roce 1945 nastoupil jako středoškolský profesor na „Státní rolnickou ovocnicko vinařskou školu“ ve Valticích. V období let 1953–1957 vykonával funkci vedoucího ŠS ve Velkých Pavlovicích. V roce 1958 se vrátil zpět do Valtic, kde byl později jmenován ředitelem. V roce 1964 byl jmenován ředitelem Střední odborné školy v Uherském Hradišti – Staré město. Do důchodu odešel v roce 1971.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.174


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz