Markant Antonín   (1877–1942)

Přední vinohradnický a vinařský odborník, který se zasloužil o zvelebování vinařství jak na Moravě, tak i v Čechách. V letech 1899–1907 působil jako komisař vinařství v Hodoníně. Od roku 1908 byl inspektorem vinařství v Čechách. Je považován za iniciátora a zakladatele odborných a organizačních základů českého vinařství. Byl velmi činný i publikačně.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.174

Zahr. slov. nauč., 1997, díl 3., str. 345


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz