Malík Rudolf   (1875-1969)

Byl činný ve vinařských spolcích a družstvech. Od roku 1913 poslanec Zemského sněmu moravského. Byl poslancem i v letech 1918-1929 a vždy prosazoval zájmy vinařů. Od roku 1921 předseda Zemského vinařského spolku a od roku 1920 předseda Ústředního svazu vinařů ČSR. Prosazoval selekci révy.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.174

Ing. Drahomír Míša, Lednice, 2002, ústní sdělení


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša & www.czechwines.cz