Lužný Jan, Prof.Ing., CSc.  (1926)

Vysokoškolský pedagog na vysokém zahradnickém učení VŠZ Brno v Lednici na Moravě (dnes MZLU v Brně). Od roku 1963 koncipoval disciplínu šlechtění a množení zahradnických rostlin. V rámci tohoto předmětu zajišťoval přednášky a cvičení ze šlechtění révy vinné. Byl členem šlechtitelských rad pro révu vinnou při KVÚVV v Bratislavě a v rámci oborového podniku Oseva v Brně. Spolupracoval se šlechtitelskými stanicemi vinařskými v celé tehdejší Československé republice. Další údaje v části o šlechtitelích okrasných rostlin a ovocných plodin.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.174

Zahr. slov. nauč., 2001, díl 5., str. 664


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz