Ludvíková Ivana, Ing.  (1966)

Na ŠS Znojmo – Vrbovec (dnes ŠS Ampelos) jako šlechtitelka pracuje od roku 1990. Od roku 1999 (po privatizaci) vykonává funkci vedoucí ŠS. Zajišťuje udržovací šlechtění a podílí se na novošlechtění odrůd a klonů.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.174


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz