Lauche Wilhelm, Doc.Dr. Dr.h.c. (1859–1950)

Vynikající zahradnický odborník německé národnosti, působící jako ředitel knížecích liechtensteinských statků v Lednici na Moravě a ředitel Vyšší ovocnicko-zahradnické školy v Lednici na Moravě v letech 1895–1945. Byl synovcem proslulého německého pomologa J.Laucheho. Velice se angažoval v zahradnické zájmové činnosti, jak české, tak i německé. Byl docentem na Vysoké škole zemědělské (Bodenkultur) ve Vídni a čestným členem ČAZ v Praze. Zasloužil se o zvelebení vinohradnictví na Moravě a šlechtění révy vinné.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.174

Zahr.slov. nauč., 1997, díl 3., str. 281


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz