Kynický František, Doc.Ing., CSc. (1929)

Známý vinařský odborník, technolog. Zmodernizoval a rozšířil vinařské závody ve Velkých Pavlovicích, které se tak staly největším vinařským závodem v bývalém Československu. Podnik řídil od roku 1970 až do 1991. Externě vyučoval na vysokém zahradnickém učení VŠZ Brno v Lednici na Moravě. Zasloužil se o rozvoj vinohradnického školkařství a uplatnění perspektivních odrůd révy vinné do praxe v jihomoravských oblastech.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.174

Zahr. slov. nauč., 2001, díl 5., str. 664


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz