Křivánek Václav, Ing.   (1927)

Vynikající vinohradnický a vinařský odborník, šlechtitel. Je autorem a spoluautorem několika našich původních ušlechtilých odrůd a odrůd podnoží révy vinné. Byl žákem a odchovancem školy Doc.Dr.Ing.Josefa Bláhy. Po ukončení VŠZ Brno v roce 1951 působil nejdříve na Výzkumné a šlechtitelské stanici v Mutěnicích. Od roku 1954 pak až do svého odchodu do důchodu (v roce 1989) pracoval a šlechtil na ŠS v Polešovicích. Je autorem jedné moštové odrůdy révy vinné ´Muškát Moravský´ a jedné stolní odrůdy ´Olšava´, spoluautorem stolní odrůdy ´Vitra´ a dvou podnožových odrůd ´LE-K/1´ a ´Amos´. Vedle toho se podílel na vyšlechtění více než 30 klonů ušlechtilé a podnožové révy vinné. Intenzivně pracoval na ozdravování révových šlechtitelských materiálů a experimentoval s provokačními pokusy. Vypracoval instrukční metodiku udržovacího šlechtění, která byla závazná pro celou bývalou Československou republiku. Koordinoval jako zkušený a erudovaný odborník rozmnožování odrůd a klonů na všech pokusných vinicích bývalého Československa.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.173


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz