Kraus Vilém, Doc.Ing., CSc.   (1950)

Vysokoškolský pedagog vinohradnictví a vinařství na zahradnickém oboru České zemědělské univerzity v Praze. Syn známého vinohradnického odborníka Prof.Ing.Viléma Krause,CSc. z Lednice na Moravě. Vedle své pedagogické činnosti řídí soukromou firmu „Bacchus“ na Mělníce s výrobou školkařského materiálu a produkcí odrůdových vín. Je jediným množitelem klonů odrůd a novošlechtění z Geisenheimu v České republice.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.173


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz