Kraus Vilém, Prof. Ing.   (1924)

Univerzitní profesor na Zahradnické fakultě MZLU Brno v Lednici na Moravě a přední odborník, specialista na vinohradnictví a vinařství. Patří mezi špičkové odborníky ve vinohradnictví, kteří v období 50.–80.let minulého století koncipovali budování a rozvoj českého, moravského a slovenského vinohradnictví. Propracoval a pomáhal do praxe zavádět nové pokrokové technologické poznatky pěstování a ošetřování révy vinné. Byl činný i v propagační činnosti přednáškami, semináři a instruktážemi. Hodně publikoval jak v odborných a vědeckých časopisech, tak v knižních publikacích a vysokoškolských učebních textech. Vynikl i jako šlechtitel. Je autorem modré odrůdy ušlechtilé révy vinné ´Neronet´ a spoluautorem podnožové odrůdy ´LE-K1´. Propracoval možnosti a metody šlechtění tzv.„interspecifických“ odrůd, které mají za cíl dát praxi odolné odrůdy vůči abiotickým a biotickým činitelům a snížit chemické ošetřování. Před svým nástupem na VŠ v roce 1965 pracoval jako hlavní šlechtitel (v letech 1949 - 1964) na ŠS Velké Žernoseky.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.172

Vinohrad, 1984, č.6, str. 142

Acta univ. agric. (Brno), fac. agron., XXXIII, 185, č.2, str.170-171


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz