Kostrhun František,Ing. (1936)

Po studiích pracoval od roku 1960 jako samostatný laborant Moravských vinařských závodů Mikulov. Od roku 1965 byl agronomem specialistou Okresní zemědělské správy Břeclav. Propagoval intenzivní vinohradnictví a nové metody ve školkařství. Od roku 1972 pracoval jako hlavní agronom Okresní zemědělské správy Břeclav, byl činný v Československé vědecko technické společnosti a redakční radě časopisu Vinohrad. Doposud je stále činný v ČZS i jiné odborné práci.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.172

Ing. Drahomír Míša, Lednice, 2002, ústní sdělení


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz