Košťál Jakub (1891-1983)

Asistent Pomologického ústavu v Praze-Tróji, kde pracoval na výzkumu boje proti révokazu. Po roce 1918 profesorem na vinařské škole v Bratislavě. Od roku 1922 působil na Státní rolnické, vinařsko-ovocnické škole ve Valticích, kde vyučoval vinohradnictví, zpracování hroznů, ovocnictví a vedl školní statek. Napsal učebnice do všech svých vyučovaných předmětů, dále knihy „Vinohradnictví“ a „Sklepní hospodářství“, vydané ÚSČS vinařů. V roce 1929 byl účasten na vinařských kongresech v Barceloně a v Klosterneuburku. Z Valtic byl přeložen jako ředitel na zahradnickou školu do Chrudimi, později do Kopidlna. Působil také na škole v Mělníku a Děčíně-Libverdě.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.172

Vinohrad, 1983, č. 11, str. 262


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz