Kaňovský Bohumil   (1904-1990)

Byl dlouholetým vedoucím ŠS vinařské v Polešovicích (1928-1956). Zasloužil se o budování stanice a rozvoj šlechtění na stanici. Jeho pracovní metodou byly především výběry (selekce).

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.172


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz