Jaroš František (1903-1954)

Dlouholetý vedoucí výzkumné stanice ve Velkých Žernosekách. Jeho zásluhou byly vybudovány terasy na svahu Labe a osázeny vinicemi.

Literatura:

České osobnosti výzkumu a šlechtění okrasných, ovocných rostlin a révy vinné ve XX.století, 2002, str.171

Ing. Drahomír Míša, Lednice, 2002, ústní sdělení


©  MZLU v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici na Moravě,
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin
Autoři: © Vojtěch Řezníček, Petr Salaš, Jan Lužný
Pro web upravil a doplnil: ©Drahomír Míša www.czechwines.cz